V oblasti správy nemovitostí poskytujeme komplexní služby. Výhodou při správě nemovitostí je úzká spolupráce s naším realitním makléřem, stavebním technikem či právním poradcem, která našim klientům umožňuje rychlé a kvalitní řešení případných oprav a rekonstrukcí, řešení právních otázek a plynulé obsazování uvolňovaných prostor.

Naší prioritou je neustálý kontakt s majiteli a nájemníky nemovitostí. Každé nemovitosti jsou přiděleni dva zaměstnanci společnosti A.K.F. Správa nemovitostí a.s., kteří za danou nemovitost odpovídají.

Jedná se o technika, který se stará o provozní údržbu nemovitosti a účetní, která dohlíží na finanční situaci nemovitosti.

Výkaz o hospodaření a výkaz o technickém stavu nemovitosti vystavujeme 4× ročně. Veškeré dokumenty a doklady jsou kdykoli k nahlédnutí v naší kanceláři.