Společnost A.K.F. Správa nemovitostí a.s. se zabývá:

1. Správou nemovitostí

kompletní správa a provoz nemovitostí

2. Zprostředkováním prodeje (nákupu), pronájmu (nájmu) nemovitostí

3. Inženýrskou činnosti v oblasti stavebnictví

4. Investorskou činností

Spoluprací všech čtyř oddělení je společnost A.K.F. Správa nemovitostí a.s. schopna zajistit profesionální a komplexní služby při správě jakékoliv nemovitosti podle všech platných zákonů a vyhlášek. 

V mnoha případech se společnost A.K.F. Správa nemovitostí podílela na projektu od vypracování studie, stavební dokumentace, zajištění stavebního povolení, přes vlastní výstavbu a obsazení budovy nájemci, až k vlastní správě.

Cílem společnosti je nabídnout vlastníkům nemovitostí, ať už se jedná o fyzické osoby, právnické osoby, družstva či společenství vlastníků, kvalitní služby v oboru správy nemovitostí.