Realizováno – Villa Vlašimská

investor: A.K.F.,a.s.
architekt: Ing. arch. Martin Pračka
generální dodavatel: VCES, a.s.
termín zahájení: podzim 2004
termín dokončení: podzim 2005

Villa Vlašimská se nachází na nárožní parcele tvořící okraj stávající vilové zástavby z počátku dvacátého století. Parcela má poměrně složitý půdorysný tvar – víceméně trojúhelníkový s poměrně velkým převýšením směrem od jihu. Na pozemek je přístup, jak z ulice Vlašimská, ze spodní části, tak z ulice Na Zájezdu do horní části.

Po prověření všech odstupových vzdáleností od sousedních objektů a stanovení uliční čáry vyplynulo možné půdorysné zastavění dané parcely přibližně čtvercovitého tvaru se zkosenými hranami na severní straně objektu. Výšková hladina objektu byla prověřena osvitovou studií a umožňuje zástavbu cca 6. podlažním objektem s ustupujícími horními podlažími a částečně zapuštěným prvním podlažím. Pro parkování jsou vybudovány zcela zapuštěné garáže při ulici Vlašimské. .

Urbanisticky dům doplňuje siluety stávajících vily v okolí. Svým charakterem a celkovou komposicí je dům podobný obdobným objektům z počátku 20. století – ustupující fasáda členěná římsami, arkýři terasami, sokl domu bude tvořen předsazenou terasou. Výraz domu vůči ulici Vlašimská (Ruská) je ztvárněn obdobně jako u sousedních domů – zdí z pohledových cihel a oplocením obdobného charakteru. Tímto prvkem je opticky snížena výška celého objektu a ten se nenásilně zapojuje do okolní zástavby.

Architektonicky výraz domu co nejvíce odpovídá okolní zástavbě i použitými materiály – klasické omítky, použití pohledových cihel, členěná dřevěná okna, barevnost fasád, klasické materiály střešních krytin apod.

Dispoziční řešení

  • podlaží na výškové úrovni ulice Vlašimské bylo využito na garáže pro stání 22 osobních vozidel, tento prostor je propojen podzemní chodbou s vertikálním jádrem obytného domu, dále zde je vstup do zahrady a přístup do prvního nadzemního podlaží.
  • 1.n.p. – zde budou situovány nebytové prostory (kanceláře)
  • bytová jednotka o velikosti 3+1, technické zázemí domu (komory, kotelna apod.
  • V 1. až 5.n.p. a v podkroví jsou bytové jednotky. Ve 2.n.p. – je hlavní nástup do obytné části domu z ulice Na zájezdu vestibulem do vertikálního komunikačního uzlu objektu. Ten propojuje výtahem a schodištěm všechna podlaží objektu. V horní části zahrady je na severní straně umístěn přístřešek na odpadové nádoby.
  • Všechny byty jsou navrženy ve vysokém standartu, jak velikostním tak dispozičním.