Připravovaný projekt – Psychosomatické sanatorium

Název akce: „PSYCHOSOMATICKÉ SANATORIUM“
Zpracovatel studie: Ing. arch. Martin Pračka, STUDIO 97