Aktuální projekt – Villa Troja

Název akce: „PŘESTAVBA A REKONSTRUKCE VILY V TROJI“
Místo stavby: na p.č. 381, 382/1, 382/3 a 382/4 k.ú. Trója, Ulice Nad Kazankou 29
Zpracovatel studie: Ing. arch. Martin Pračka, STUDIO 97