Provozní a technické služby

 1. Smluvní zajištění běžného úklidu a údržby společných prostor
  objektu, úklid a údržba přilehlých chodníků, vnitrobloků a ostatních
  venkovních prostor. Zvláštní režim úklidu v zimních měsících,
  odklízení ledu a sněhu, zajištění schůdnosti přilehlých chodníků
 2. Smluvní zajištění údržby zelených ploch (zahradnické práce)
 3. Smluvní zajištění sekání travnatých ploch
 4. Smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby pro následující
  zařízení:

  1. Výtahy
  2. Výměníkové stanice
  3. Vzduchotechnická zařízení
  4. Vnitřní rozvody vody a kanalizace
  5. Vnitřní rozvody tepla
  6. Vnitřní elektrorozvody
  7. Rozvody plynu
 5. Smluvní provádění revizí vyhrazených technických zařízení dle
  příslušných ČSN a dalších platných technických a zákonných
  předpisů, sledování doby platnosti revizí a ostatních
  technických lhůt.
 6. Provádění technických prohlídek objektů (1× týdně), zajišťování
  odborných posouzení jejich stavu (1× ročně)
 7. Vedení knihy údržby (čtvrtletní výkazy) a revizí (1× ročně)
 8. Zajištění a odstranění drobných oprav objektu i) Sledování a
  evidence technické dokumentace objektu, bytových a nebytových jednotek a
  její aktualizace v návaznosti na realizované opravy, úpravy, či
  zjištěné skutečnosti
 9. Posuzování záměrů vlastníků v oblasti rekonstrukcí domu, bytových
  a nebytových jednotek (drobné opravy bez ohlášení stavebnímu úřadu, akce
  v režimu ohlášení stavebních úprav a režimu stavebního povolení)
 10. Provádění periodického hodnocení stavu nemovitosti, formulace koncepce
  údržby, oprav, případně investic. Příprava krátkodobých a
  střednědobých plánů oprav včetně odborného odhadu finančních
  nákladů
 11. Smluvní zajištění dodávek služeb a energií (el. energie, plyn, teplo,
  TUV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 12. Vyřizování stížností a podnětů od jednotlivých členů
  společenství a informování orgánů společenství o těchto stížnostech
  a podnětech
 13. Zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 14. Archivace veškeré dokumentace nemovitosti po dobu správy
 15. Označení nemovitosti údaji o správci a kontaktem na
  havarijní službu
Zpět nahoru