Inženýrská činnost

Dle pokynů vlastníka poskytuje správce podporu při výběrových řízeních, shromažďování a předkládání nabídek pro investiční akce a to v dohodnutém, písemně zpracovaném rozsahu

  1. Příprava zakázky (analýza a objasnění zakázky, specifikace podkladů, rozsah práce)
  2. Návrh akce (spolupráce s projektantem při vypracování variantních studií, objasnění podstatných vazeb na okolí, předběžná jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi, předběžná vyjádření stavebních úřadů)
  3. Zajištění přípravy podkladů pro výběrové řízení
  4. Provedení výběrového řízení ve spolupráci s výborem společenství (odborn���� pomoc při posuzování a hodnocení nabídek, zajištění souvisejících administrativních činností)
  5. Zajištění prohlídek místa pro jednotlivé uchazeče
  6. Příprava smlouvy s vybraným uchazečem
  7. Spolupráce při provádění prací – zajištění dohledu
  8. Kontrola účtovaných cen
  9. Zajištění odborných a znaleckých posudků
  10. Spolupráce po dokončení stavby (zajištění kolaudačního řízení, odstranění vad a nedodělků, vyhodnocení stavby)
Zpět nahoru